Första maj - Josef och Maria

H.E. Kardinal Arborelius

2020


Den 22 mars år 2014 vigde de nordiska katolska biskoparna gemensamt de nordiska länderna till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta. Hans Eminens skriver den första maj år 2020 att

"Denna vigning är lika aktuell nu som då. I vår nuvarande situation har vi verkligen behov av all den Guds nåd och barmhärtighet, som Jungfru Maria vill förmedla till oss, så att vi kan leva i hopp och förtröstan trots allt. Därför anbefaller jag er alla att be den bön, genom vilken vi biskopar vigde våra länder till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta. Vi behöver hennes moderliga stöd och uppmuntran mer än någonsin."

Heliga Maria, Jungfru och Moder,

du drottning över Nordens land,

med alla släkten prisar vi dig salig,

du som, full av nåd och framför andra kvinnor,

blev utvald till Guds port i världen.

I ditt obefläckade hjärta lyssnade du

och lydde den gudomliga kallelsen.

 

I full frihet, i tveklös tro

erbjöd du hela din varelse

som verktyg för världens räddning,

och du födde honom som är Livet.

Ditt ”ja” var början på en vandring i tro:

lyhörd för Gud lät du dig ledas av hans ord.

Du växte med din son

och följde honom på hans väg.

Du hade samma sinnelag som han.

Med odelat hjärta, fritt från svek och förställning,

ödmjuk, barmhärtig, nära dem som behövde dig,

sökte du det enda nödvändiga.

Du blev för hans skull flykting och främling i ett annat land,

Du betraktade, som en i folkskaran runt Jesus,

hans sätt att leva, tala, handla och möta människor.

Ett svärd gick genom ditt hjärta,

när han blev avvisad och utlämnad i syndares händer,

plågad, hånad och förkastad.

När hans stund var inne bevarade du tron,

en klart lysande låga i det stora mörkret.

Under korset blev du mor till alla Jesu lärjungar,

och vägvisare till honom.

Du vakade i väntan på uppståndelsens morgon,

då ditt hjärta fylldes av ett outsägligt jubel.

Du, som burit honom under ditt hjärta,

fick dela hans uppståndelse och förhärligande.

 

Du, vår mor i nådens ordning,

vi anförtror Nordens länder och folk,

i ditt moderliga beskydd.

Du och din son är okända för många,

men också nu och här är ni med oss.

Du ser våra behov och säger till oss:

”Gör allt det han säger er!”

Lär oss finna Jesus i vår egen verklighet.

Visa oss att han är vägen, sanningen och livet.

Be för alla om trons oskattbara gåva.

Hjälp de kristna att trovärdigt vittna om Guds kärlek.

Bred din mantel över alla Guds barn,

och försäkra dem om hans omsorg.

 

Vi vill som du bli hans verktyg.

Vi viger våra händer

till försvar för de skyddslösa och små,

och till att utföra Guds verk i världen.

Vi viger våra fötter till att gå i Jesu spår och närma oss vår nästa.

Vi viger våra tankar till att se, höra och handla i evangeliets ljus.

Vi viger våra hjärtan till att älska

och välja det som är Guds vilja.

 

Vi viger oss till ditt obefläckade hjärta,

du som vill det Gud vill.

så att Jesus kan utföra sitt verk i världen,

också här och nu, också i denna tid,

så full av löften och risker,

också i våra länder och i vår tids människor,

också i oss,

i alla dem som Gud har skapat

med hjärtan som längtar efter det sanna livet.

 

Heliga Jungfru och Moder,

håll din hand över Nordens länder.

och led oss fram till Jesus,

vår mästare och vän,

vårt liv och vårt mål,

han som med Fadern och Anden,

lever och råder i alla evigheters evighet.

 

Amen.