Maria-antifoner

De fyra Maria-antifonerna har sin egen säsong.


SALVE REGINA,

Mater Misericordiae; vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus exsules filii Evae.

Ad te suspiramus,

gementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum,

benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens,

o pia,

o dulcis Virgo Maria

SALVE REGINA,

Hell dig, o drottning, barmhärtighetens moder,

vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig!

Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn,

till dig sucka vi, sörjande och gråtande,

i denna tårarnas dal.

Vänd därföre, du vår förespråkerska,

vänd dina ömma blickar till oss

och efter denna landsflykt

visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt!

O milda, o hulda, o ljuva jungfru Maria!


V. Bed för oss, o heliga Guds Moder.     

R. Att vi må bli värdiga Kristi löften.