Maria-antifoner

De fyra Maria-antifonerna har sin egen säsong.


  • Alma Redemptoris Mater beds under adventtiden till Kyndelsmässodagen.
  • Ave Regina Caelorum beds till påskafton.
  • Regina Caeli beds under påsktiden, från påskdagen till pingst. Den ersätter samtidigt Angelus.
  • Salve Regina beds från pingstdagen och framåt.

Alma Redemptoris Mater

Efter Påsken till Pingstdagen


Alma Redemptoris Mater,

quae pervia caeli  porta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat, populo:

tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem,

Virgo prius ac posterius,

Gabrielis ab ore  sumens illud Ave,

peccatorum miserere.


V/. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
R/. Et concepit de Spiritu Sancto.


Oremus:
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde: ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus; per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. 

R/. Amen.

Frälsarens moder,

du ljuva, som är och städse förbliverhimmelens härliga port och havets strålande stjärna,

uppres de arma som fallit, från svaghet hjälp oss till seger!

Du som till skapelsens häpnad i tiden din Skapare födde,

renaste jungfru dock var och förblev,  medan undret dig skedde,

såsom dig Gabriel sagt med sitt frälsningsbådande Ave.

Heliga jungfru och moder, o bed för oss syndare.

Amen