SMÄRTORIKA MYSTERIET

steg-för-steg Rosenkrans


på latin


Detail: Ecce Homo, Rembrandt, 1655. The Art of Christianity Collection. AP00032. Used with Permission.

MEDITATION INFÖR ROSENKRANSEN


– Utan tro finns inget hopp och utan hopp finns ingen kärlek –

– genom meditationen får hjärnan ägna sig åt en stilla eftertanke –


GUDS RUSTNING

– Efesierbrevet 6:10-18 –


Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

Ta på er Guds rustning,

så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.

Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.

Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.

Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund.

Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.

Amen.

Our Lady of Rosary with St. Dominicus de Guzmán and St. Catherine of Siena, Seville School, ca. 1760

The Art of Christianity Collection. AP00011. Used with Permission.

INTRODUKTIONSBÖNER INFÖR ROSENKRANSEN


I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen.In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.


Den Mirakulösa Medaljens bön

The Raccolta, ed. 1910, #255


O MARIA sine labe concépta, ora pro nobis, qui ad te confúgimus.

-------------

O Maria, avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till Dig!

O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee!

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous!Detail: The Flight to Egypt, Jacob Jordeans. The Art of Christianity Collection. AP00037. Used with Permission.

Bön till Sankt Josef

– skyddshelgon för den Universiella Kyrkan (150 år (år 2020)),

Fäder, den Heliga Familjen, Familjer, de i Äktenskap, Arbetare samt Terror of Demons –


Salige Josef,

Högst vaksamme beskyddare av den Heliga Familjen,

försvara Jesu Kristi utvalda avkomma.

Högst kärleksfulle fader,

bevara oss från villfarelsens och korruptionens fördärv.

Du modigaste av beskyddare,

hjälp oss från Himlen i denna konflikt med mörkrets makter.

Och precis som du för länge sedan räddade Jesusbarnet

när Hans liv var i fara,

försvara nu Guds Heliga Kyrka mot fiendens försåt

och från all motgång.

Värna oss för evigt under ditt beskydd, så att vi,

genom att följa ditt exempel och styrkta av din hjälp

må kunna leva ett heligt liv, dö en lycklig död,

och uppnå evig sällhet i Himlen..

Amen.

Originalbön: Leo XIII, Quamquam Pluries. 15 aug. 1889.

Översättning: Gunilla von Wachenfelt.


OFFERBÖN INFÖR ROSENKRANSEN

(offerbön som inkl. Vår Fru av Fatimas eukaristiska bön,

från första uppenbarelse i Fatima den 13 maj 1917)


Evige Fader, jag offrar Dig denna rosenkransbön,

genom Marie Obefläckade Hjärta

i förening med hennes Sons Jesu Kristi Dyrbara Blod,

som tacksägelse för alla Dina välgärningar,

enligt Jesu Heliga Hjärtas intentioner;

för all nåd och välsignelse som skall sluta oss nära

detta älskade Hjärta i livet, i döden, i tid och evighet;

för de sjuka; de döende;

för syndarnas omvändelse och för själarna i Skärselden;

för dem som har bett om vår förbön

och som vi är förpliktade att be för

samt för familjeintentioner, att Du, Gud,

må leda allt till Din större ära och härlighet

och för en salig död för oss alla.Bed för oss, heliga Guds moder så att vi blir värdiga Kristi löften.

O Maria Obefläckade Hjärta, Kyrkans Drottning och Moder,

jag förnyar min helgelse till Dig för denna dag och för evigt,

så att du kan använda mig till Jesus kommande kungarike.

För detta ändamål erbjuder jag Dig idag

alla mina böner, gärningar och försakelser.

(The Immaculata prayer by St. Maximilian Kolbe)
Låt oss be för Påve Fransiskus eviga själ

och att vår Helige Fader står tydligt och starkt,

istället för mångtydigt och svagt inför hans fiender

som genom den Ondes ansatthet vill förgöra våra själar.

Vi ber om Rysslands konsekration till Jungfru Marie Obefläckade Hjärta.

Amen.


HÄR BÖRJAR DEN HELIGA ROSENKRANSEN

Korstecknet

Signum Crucis


I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen.In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

Därefter (fortfarande på korset) ber vi Den Apostoliska Trosbekännelsen.

Jag tror på Gud Fader Allsmäktig,

himmelens och jordens Skapare.

Jag tror ock på Jesus Kristus,

Hans enfödde Son, vår Herre,

Här bugar/knäböjer man

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av Jungfrun Maria,

avslut bugning/knäböjning

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nedstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till Himmelen,

sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

                   

Jag tror ock

på den Helige Ande,

den Heliga Katolska Kyrkan,

de Heligas samfund,

syndernas förlåtelse,

köttets uppståndelse

och ett evigt liv.    

Amen.

Fader vår    (Första pärlan efter korset)   (CCC 2759 & Matt 6:9-13).

Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde.

Amen.

Hell Dig Maria

På de tre samlade pärlorna, vilket står för de gudomliga dygderna: Tro, Hopp, Kärlek.Hell dig Maria, full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus         som i oss föröke tron

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.

 

 

Hell dig Maria, full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus         som i oss styrke hoppet

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.

 


Hell dig Maria, full av nåd,
Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus         som i oss upptände kärleken

Heliga Maria, Guds moder,

Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.


Lovprisningen - på den femte pärlan


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen

Kardinal Leo Burke ber den sk Fatimabönen här, då Vår Fru i Fatima, i den tredje uppenbarelsen 1917 önskade att denna beds efter varje mysterium och Fader vår, Hell Dig Maria och Lovprsningen är alla mysterier.


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.

Amen.Nästa steg är den sammanlänkande medaljongen


På ensamma pärlan:

introducera det för Smärtorika mysteriet    (primumum mysterium Dolorósa):

Jesus Dödsångest i Getsemane,    (Agonía in Hortu) 

(Mark 114:33-42)

Så kom de till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till lärjungarna:

”Sitt kvar här, medan jag ber.”


Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, och började bäva och ängslas, och han sade till dem:

”Min själ är bedrövad ända till döds: Stanna här och vaka.”


Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund, om det var möjligt.

Han sade: ”Abba! Fader! För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.”


När han kom tillbaka fann han att de sov, och han sade till Petrus: ”Simon, sover du? Orkade du inte vaka en enda timme? Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.”


Så gick han bort igen och bad med samma ord.


När han kom tillbaka fann han igen att de sov; de kunde inte hålla ögonen öppna, och de visste inte vad de skulle svara honom.


För tredje gången kom han tillbaka, och då sade han: sov den återstående tiden, och vila? Det räcker nu. Stunden är inne: Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer.


Stig upp, låt oss gå: Här kommer han som skall förråda mig.


Fader vår


Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen.
10 Hell Dig Maria


Hell dig Maria, full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.Lovprisningen (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla)


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.På ensamma pärlan:

introducera det andra Smärtorika mysteriet    (secundum mysterium Dolorósa):

Jesus Gisslas,    (Flagellátio) 

(Mark 15:1-15, Matt 27:19, 21, 24-25)

När morgonen kom, höll översteprästerna en överläggning, med de äldste och de skriftlärda och hela Stora rådet som berett rådplägning mot Jesus, att de skulle kunna få honom avrättad.

De lät binda honom, förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus.


Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom, och då frågade Pilatus honom: ”Har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig!”

Men han svarade ingenting mera, och Pilatus blev förvånad.


Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna.

Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade.


Han svarade: ”Vill ni att jag skall släppa judarnas kung?”


Medan han satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru:

”Du skall inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. För jag har lidit mycket idag i en dröm för hans skull”


Översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas i stället.


Ståthållaren sade nu till dem: ”Vilken av de båda vill ni att jag skall frige?”

De svarade: ”Barabbas”

Pilatus sade på nytt: ”Vad skall jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?”

De ropade: ”Korsfäst honom!”

Pilatus frågade: ”Vad har han gjort för ont?”

Men de ropade våldsamt: ”Korsfäst honom!”


När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sade:

”Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak.”


Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas.


Fader vår


Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen.
10 Hell Dig Maria


Hell dig Maria, full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.Lovprisningen (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla)


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.På ensamma pärlan:

introducera det tredje Smärtorika mysteriet    (tertium mysterium Dolorósa):

Jesus Törnekröning,    (Coronátio Spini) 

(Matt 27:27-31)

Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en purpurröd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sedan föll de på knä för honom och hånade honom och sade:

 

”Leve judarnas konung.”

 

De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom.


Fader vår


Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen.
10 Hell Dig Maria


Hell dig Maria, full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.Lovprisningen (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla)


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.På ensamma pärlan:

introducera det fjärde Smärtorika mysteriet    (quarttum mysterium Dolorósa):

Jesus bär korset,    (Baiulátio Cruci) 

(Joh 19:16-17, Luk 23:27-32)

Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig.


Han bar själv sitt kors ut till Kalvarieberget, på hebreiska Golgota. En stor folkmassa följde med, och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sade till dem: ”Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man skall säga: Saliga de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett di. Då skall man säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: Dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad skall då inte ske med det torra?”


De förde också ut två förbrytare för att korsfästa dem tillsammans med honom.


Fader vår


Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen.
10 Hell Dig Maria


Hell dig Maria, full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.Lovprisningen (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla)


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.På ensamma pärlan:

introducera det femte Smärtorika mysteriet    (quintum mysterium Dolorósa):

Jesu korsfästelse och död,    (Crucifixio et Mors)

(Luk 23:33-46, Mark 16:32)

När de kom till Kalvarieberget korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andre till vänster.

Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.” De delade upp hans kläder och kastade lott om dem.


Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: ”Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde, låt honom nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro.

Också soldaterna gjorde narr av honom och sade:

”Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv.”

 

Det fanns också ett anslag ovanför honom:

Det här är judarnas konung.

 

Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade:

”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.” Men då tillrättavisade honom den andre: ”Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får lida för vad vi har gjort men denne man har intet ont gjort” Och han sade: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.”

Jesus svarade: ”Sannerligen, i dag skall du vara med mig i paradiset.”


Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela landet ända till nionde timmen, det var solen som förmörkades.

 

Och Jesus ropade med hög röst:

”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” När han sagt detta gav han upp andan.

 

Förhänget i templet brast mitt itu för det var en jordbävning.


Fader vår


Fader vår, som är i himmelen;

helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike;

ske din vilja,

såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss idag;

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån den onde

 Amen.
10 Hell Dig Maria


Hell dig Maria, full av nåd,

Herren är med dig

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt Jesus

Heliga Maria, Guds moder,
Bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund 

Amen.Lovprisningen (på kedjan inför kommande ensamstående Pärla)


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.

Amen.Fatimabönen


O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld.

Led alla själar till himmelen,

särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest.På den Förenande Medaljongen

Kransen är sluten och vi har nu nått den förenande medaljongen där vi ber Salve Regina.


För den som vill sjunga en Mariansk hymn, kan göra så efter Rosenkransens slut.


Salve Regina,

Mater misericordiae,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Hevae.

Ad te suspiramus,

gementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum,

benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens,

o pia,

o dulcis Virgo Maria.


V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.

R. Ut digni efficiámur promissionibus Christi.


Hell dig, o drottning, barmhärtighetens moder;

vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig! 

Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn;

till dig sucka vi, sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Vänd därför, du vår förespråkerska,

vänd dina ömma blickar till oss,

och efter denna landsflykt

visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt.

O milda, o hulda, o ljuva jungfru Maria!

 

V. Bed för oss, heliga Guds moder!

R. Att vi må värdiga varda Kristi löften.Rosenkransens avslutningsbön

Oratio ad Finem Rosarii Decendae


Gud, din enfödde Son har genom sitt liv,

sin död och sin uppståndelse

förvärvat den eviga frälsningens nådelön åt oss.

Vi ber dig:

låt oss som i den saliga jungfru Marias heliga rosenkrans kommer ihåg dessa mysterier, i handling följa vad de innehåller och sedan uppnå vad de utlovar.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen

I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen.In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

Här avslutar Kardinal Leo Burke och Biskop Athanasius Schneider sin Rosenkrans på latin.


Rosenkransens Vänners Steg-för-steg Rosenkrans följer dock alla pärlor till korset, tecknet för vår frälsning.PÅ ROSENKRANSKORSET


- LÅT OSS VID FOTEN AV KORSET FÖRENAS I KAMPEN MOT ONDSKAN -


Låt oss bedja :


I Ditt Namn, o Jesus Kristus, vår Herre och Gud, styrkta av förböner av den Obefläckade Jungfrun Maria, Guds Moder, av den Salige Ärkeängeln Mikael, och av de saliga Apostlarna Petrus och Paulus, och alla Helgon, åtar vi oss trosvissa att tillbakavisa djävulens attacker och svek.


Helige Josef, du vars beskydd är så stor, så stark; du som är vår förespråkare inför Guds Tron; jag sätter all min tillit och mina önskningar till dig.


O min Jesus, jag gör det av kärlek till Dig för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för alla de synder som begås mot Marias rena Obefläckade Hjärta.


Och du, Maria, Prästers Heliga Moder, välsigna och beskydda alla präster från farorna i deras heliga kallelse och led dessa arma förvirrade kardinaler, biskopar och präster som varit otrogna sin sublima kallelse, med välvillig moders hand, tillbaka den gode herden!

Amen.Låt oss be för vår Helige Fader – Påve N. och för de Påvliga intentionerna (Raccolta).


V. Må Herren bevara honom, ge honom långt liv, göra honom välsignad här på jorden, och må Herren inte överlämna honom till hans fienders makt.


V. Må din hand vara på din helige tjänare.

R. Och på din son som du har smort.

Amen.Påve Fransiskus önskade den 29 sept 2018 att Rosenkransen avslutas med följande böner (Sub tuum och Ärkeängel S:t Mikael).Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus,
sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta.Under din barmhärtighet tar vi vår tillflykt, Guds Moder.

Vänd dig inte ifrån våra böner i vår nöd utan rädda oss ur faror,

du enda rena, du enda välsignade.

Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur,
tuque, Prínceps milítiae caeléstis,
Sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde.

Amen.Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden,
var oss ett värn mot Satans ondska och försåt!
‘Må Gud befalla honom’, så ber vi ödmjukt,

och du, furste över de himmelska härskarorna,
med Guds kraft nedstöt till helvetet djävulen och de övriga onda andar,

som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen.

Amen.
I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen.In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.


REKOMMENDERAD AVSLUTNING


Loretolitanian även kallad  Jungfru Marias Litania eller Lauretanska LitanianHerre, förbarma Dig, 

R. Herre, förbarma Dig.

Kristus, förbarma Dig, 

R. Kristus, förbarma Dig.

Herre, förbarma Dig,

R. Herre, förbarma Dig.

Kristus, hör oss, 

R. Kristus, bönhör oss.


Gud Fader i Himmelen,   

R: förbarma Dig över oss.

Guds Son, världens Frälsare,   

R: förbarma Dig över oss.

Gud, Helige Ande,   

R: förbarma Dig över oss.

Heliga Treenighet, en ende Gud,   

R: förbarma Dig över oss.


Heliga Maria,  R. bed för oss
Heliga Guds Moder  R. bed för oss
Heliga Jungfru över alla Jungfrur  R. ...

Kristi Moder R. ...
Kyrkans Moder R. ...
Den Gudomliga Nådens Moder R. ...
Du rena Moder R. ...
Du kyska Moder R. ...
Du okränkta Moder R. ...
Du Moder utan fläck R. ...
Du högt älskade Moder R. ...
Du underbara Moder R. ...
Du det Goda Rådets Moder R. ...
Du Moder till vår Skapare R. ...
Du Moder till vår Frälsare R. ...
Du visa Jungfru R. ...
Du vördnadsvärda Jungfru R. ...

Du högt lovade Jungfru R. ...
Du mäktiga Jungfru R. ...
Du milda Jungfru R. ...
Du trogna Jungfru R. ...
Rättfärdighetens spegel R. ...
Vishetens säte R. ...
Orsak till vår glädje R. ...

Du Andens kalk R. ...
Du dyrbara kalk R. ...
Du hängivenhetens kalk R. ...
Du hemlighetsfulla ros R. ...
Du Davids torn R. ...
Du elfenbenstorn R. ...
Du gyllene hus R. ...
Du Förbundets ark   R. ...
Du Himmelens port R. ...
Du morgonstjärna R. ...
Du de sjukas hälsa  R. ...

Du syndarnas tillflykt   R. ...
Du de bedrövades tröst R. ...
Du de kristnas hjälp R. ...
Änglarnas Drottning R. ...
Patriarkernas Drottning R. ...
Profeternas Drottning R. ...
Apostlarnas Drottning R. ...
Martyrernas Drottning R. ...
Bekännarnas Drottning R. ...
Jungfrurnas Drottning R. ...
Alla de Heligas Drottning R. ...
Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck R. ...
Du Drottning upptagen i Himmelen R. ...
Du Drottning av den Heliga Rosenkransen R. ...
Du familjernas Drottning R. ...

Du fredens Drottning R. ...


Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. förskona oss Herre.

Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. bönhör oss, o Herre.

Guds Lamm som borttager världens synder,  

R. förbarma Dig över oss, o Herre.V.   Bed för oss, Heliga Guds Moder,

R.   att vi blir värdiga Kristi löftenLåt oss bedja:

Vi ber Dig, Herre, låt dina tjänare alltid glädjas åt både själens och kroppens hälsa, och låt oss på den Heliga alltid rena Jungfru Marias förbön, befrias fran all bedrövelse och få njuta den eviga glädjen. Genom Kristus vår Herre.

Amen.


MARIANSKA HYMNER

(säsongsrelaterade)


Alma Redemptoris

Ave Regina Caelorum

Regina Caeli

Salve Regina