Maria-antifoner

De fyra Maria-antifonerna har sin egen säsong.


  • Alma Redemptoris Mater beds under adventtiden till Kyndelsmässodagen.
  • Ave Regina Caelorum beds till påskafton.
  • Regina Caeli beds under påsktiden, från påskdagen till pingst. Den ersätter samtidigt Angelus.
  • Salve Regina beds från pingstdagen och framåt.

AVE REGINA CAELORUM


Ave, Regina caelorum,
Ave, Domina Angelorum: 
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta:

Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa, 
Vale, o valde decora, 
Et pro nobis Christum exora.


V/: Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
R/. Da mihi virtutem contra hostes tuos.


Oremus:

Concede, misericors Deus,

fragilitati nostrae praesidium:

ut, qui sanctae Dei Genitricis memoriam agimus; intercessionis eius auxilio, a nostris iniquitatibus resurgamus.

Per eundem Christum Dominum nostrum.

Amen.


AVE REGINA CAELORUM


Hell dig, drottning underbara över himlens änglahär.

Du, vår morgonrodnad klara, världens ljus till jorden bär.

Hell dig, moder, jungfrurs ära, ibland törnen lilja skön.

Vi dig bedja, värdes bärainför Kristus fram vår bön.


V/: Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
R/. Da mihi virtutem contra hostes tuos.


Oremus:

Concede, misericors Deus,

fragilitati nostrae praesidium:

ut, qui sanctae Dei Genitricis memoriam agimus; intercessionis eius auxilio, a nostris iniquitatibus resurgamus.

Per eundem Christum Dominum nostrum.

Amen.