Maria-antifoner

De fyra Maria-antifonerna har sin egen säsong.


Regina caeli

Efter Påsken till Pingstdagen


V. Regina caeli, laetare, alleluia. 
R. Quia quem meruisti portare, alleluia. 
V. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
R. Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.


V/. Gaude et laetare, Virgo Maria, Alleluia,

R/. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:
Deus qui per resurrectionem Filii tui,Domini nostri Iesu Christi,

mundum laetificare dignatus es:praesta, quaesumus,

ut per eius Genetricem Virginem Mariam,

perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum.

R/. Amen.

Himmelens drottning, o gläd dig, halleluja,

ty han, som du fick föda till jorden, halleluja,

är uppstånden, efter Skriften, halleluja,

bed nu för oss till Herren, halleluja.


V. Gläd dig och jubla, Jungfru Maria, halleluja,

R. ty Herren är sannerligen uppstånden, halleluja.


Låt oss bedja:

Gud, du som genom din Sons, vår Herre Jesu Kristi uppståndelsehar glatt världen:

Vi ber dig: låt oss, på Hans Moders, Jungfru Marias förbön,

uppnå det eviga livets glädje.
Genom samme Kristus, vår Herre.

Amen