Helgande till Jesus, Maria och Josef

 


Helgande till Sankt Josefs Rena Hjärta 

 

O ärorike patriark och den Katolska Kyrkans beskyddare! O oskuldsfulle make till Guds Moder och beskyddare och fosterfader till Ordet som blev kött! I Jesu och Marias närvaro, väljer jag dig idag till att bli min beskyddare och fader.

 

O du som Gud valde att bli den Heliga Familjens överhuvud, jag bönfaller dig att ta emot mig, trots att jag är helt ovärdig, till att bli en fattig liten tjänare i ditt heliga hushåll. Giv mig till din Obefläckade Maka och bed henne att också ta emot mig som tjänare och adoptera mig som sitt barn. Tillsammans med henne, lär mig, du som är det inre livets mästare hur man ständigt kan tala med Jesus och hur man troget tjänar honom i allt till livets ände.

 

Du utvaldes att övervaka Himmelens Levande Bröd, att utgivas till dina svältande små bröder. O hjälp mig, tillsammans med Maria, att förbereda mitt arma hjärtas stall för att mottaga, välförtjänt och ofta, min välsignelses bröd. Låt mig ta emot det från dina och Marias händer varje gång jag går till det Heliga Bordet.

 

O min kärleksfulle och vaksamme fader, härmed helgar jag mig till dig; och jag har definitivt för avsikt att aldrig lämna dig, och aldrig säga eller göra något, eller tillåta någon jag bestämmer över att säga eller göra något som vanhedrar dig! O du överhuvud i Guds hus på jorden, liksom Jesus och Maria gjorde ställer jag mig och alla mina bekymmer under din vårdnad och ditt skydd. Till dig, efter Jesus och Maria, helgar jag min kropp och själ med all dess förmåga, andliga framsteg, mitt hem och alla mina angelägenheter och företaganden.

 

Övergiv mig inte, utan antag mig som tjänare och barn i den Heliga Familjen. Vaka ständigt över mig, särskilt under den sista hemska timman av mitt liv på jorden: besök mig då och stärk mig med Jesus och Maria på det att jag tillsammans med dem och dig må lovsjunga den gudomliga Treenigheten i all evighet. 

Amen

Act of Consecration to the Chaste Heart of St. Joseph

Översättning: Gunilla von Wachenfelt