Helgande till Jesus, Maria och Josef

 

Helgande till Marias Obefläckade Hjärta 

Av Sankt Maximilian Kolbe

 

O Du Obefläckade, himmelens och jordens Drottning, syndarens Tillflykt och vår högst kärleksfulla Moder.

Gud har valt att anförtro hela barmhärtighetens förordnande till dig. 

 

Jag, NN, ångerfulle syndare, kastar mig framför dina fötter och bönfaller dig ödmjukt att taga mig, med allt jag är och har, helt till dig, som din ägodel.

I din godhet, gör av mig, av all kraften i min kropp och själ, av hela mitt lliv,, min död och min evighet, det som är till din högsta belåtenhet.

Om du så vill, använd allt jag är och har, utan förbehåll, för att helt åstadkomma det som sades om dig: “Hon kommer att krossa ditt huvud,” och “Du allena har förstört alla världens kätteri.”  Låt mig bli ett passande verktyg i dina obefläckade och barmhärtiga händer för att introducera och öka din ära till det högsta hos alla de många vilsna och likgiltiga själarna och på så sätt hjälpa till att utvidga det välsignade konungariket av Jesu Högst Heliga Hjärta så långt som möjligt. För varthelst du går in, för du med dig konverteringens nåd och ökad helighet, eftersom det är genom dina händer all nåd kommer till oss från Jesu Högst Heliga Hjärta.

 

V. Låt mig prisa dig o heliga Jungfru. 

R. Giv mig styrka mot dina fiender.

Amen

Act of Consecration to the Immaculate Heart of Mary

Översättning: Gunilla von Wachenfelt