40 DAGAR St. MÅRTENS FASTA


St Mårtens Fasta och Rosenkrans

11 november - 20 december


(från och med 1 december ber vi endast det glädjerika mysteriet)


Efter den sista söndagen i Advent inträder adventabstinensen till juldagen.

The Blessed Virgin and Child venerated by Saints, Paul Pontius after Rubens, 1637.

The Art of Christianity Collection. Used with Permission.

LAUDATE DOMINUM IN SANCTIS EIUS

Ps. 150

Prisa Gud i hans helgedom;

prisa honom i hans makts fäste.


Prisa honom för hans väldiga gärningar;

prisa honom för hans stora härlighet.


Prisa honom med hornstötar;

prisa honom med psaltare och harpa.


Prisa honom med puka och kör;

prisa honom med strängaspel och piporgel.


prisa honom med ljudande cymbaler;

prisa honom med glädjens cymbaler.


Låt varje ande prisa Herren!

Halleluja!


Alleluja. Laudate Dominum in sanctis ejus; laudate eum in firmamento virtutis ejus.

Laudate eum in virtutibus ejus; laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus.

Laudate eum in sono tubae; laudate eum in psalterio et cithara.

Laudate eum in tympano et choro; laudate eum in chordis et organo.

Laudate eum in cymbalis benesonantibus; laudate eum in cymbalis jubilationis.

Omnis spiritus laudet Dominum!

Alleluja.

St. Martin av Tours (c. år 316-97) festdag den 11 november (Martinmas Day) tjänade ett syfte som liknar vår tacksägelse med den stora höstfesten, som kom vid tiden för skörden och slaktningen av djur. Gåsen var den utvalda fågeln (inte en kalkon) vilken bar en koppling till St. Martins liv. Legenden säger att han försökte gömma sig bland gässen för att undvika att bli biskop, men gässens kacklande avslöjade vart han gömde sig.


St. Martin av Tours kan betraktas som en av de ursprungliga byggarna av katolsk kultur. Han förde en kamp mot arianismen och ville utrota hedendomen på den franska landsbygden, genom att etablera många kloster samt genom sin undervisning som biskop.

Han gjorde detta genom att predika, välta avgudarna och dess altare och sedan bygga nya institutioner.


St. Martin var själv en veteran från den romerska armén. Han var soldat, där han vid tillfälle vägrade att bära vapen. Vi vet inte om det fanns en koppling om beslutet om dagen för vapenstilleståndsdagen som skedde den 11/11, kl. 11:00 1918. och St. Martins festdag. 


Århundranden tillbaka så var den 11 november en sk höstkarneval, eftersom St. Martins fest markerade även början på julförberedelserna.


Vår Herre har nu, år 2020, gett oss människor en utomordentlig möjlighet till en återstart och omstart av vårt katolska liv.


Rosenkransens Vänner tar nu vara på denna chans om återstart och omstart av vårt katolska liv  genom att påbörja traditionen om 40-dagars fasta från och med helgonet St Martins dag till fjärde advent.


Vi invigder fastan som en möjlighet till botgöring.