PINGST NOVENA

Från Kristi Himmelsfärd till Pingst

Raccolta, ed. 1910, #37. Leo XIII., 5 Maj 1895 /9 maj 1897


27 maj - 4 juni 2022


Latin


Detail: Resurrection/Ascension, unkonwn, The Art of Christianity Collection, AP00228.

Nio dagars novena

för Sveriges omvändelse

Kom, Skaparande med Din tröst,
Din boning tag i våra bröst.
Sänd riklig nåd från höjden ned
och oss för himmelen bered.


Du tröstare och Ordets tolk,
Gud nådeskänk till jordens folk,
Du själens balsam underbar,
Du kärleks källa evig klar.


Med Dina goda gåvor sju
Guds nådeverk fullbordar Du.
Du lär med skilda tungors ljud
all världens folk att prisa Gud.


Ditt ljus i våra hjärtan tänd,
från jorden dem till himlen vänd.
Du all vår svaghet känner väl,
så stärk oss nu till kropp och själ.


Vår fiende ifrån oss driv,
med fridens gåva hos oss bliv,
att fria från allt ont vi må
på Dina vägar trygga gå.


Gud Fadern Du oss känna lär
och vittnesbörd om Sonen bär.
Du visar oss Guds härlighet
i evigheters evighet.


Lovad vare Gud Fader och prisad vare Sonen,
Han som brutit dödens band
och den Helige Ande från evighet till evighet.

Amen.F:   Sänd ut Din Ande och allt blir omskapat.

S:   Och Du skall förnya jordens ansikte.Låt oss bedja.
O Gud,

som genom den Helige Andes upplysning

undervisat de troendes hjärtan,

giv oss, att vi i samma Ande

må förstå det som är rätt och

alltid få glädja oss åt Hans tröst

genom Kristus vår Herre.
Amen.


Pentecost, Paul Pontius, The Art of Christianity Collection, AP00227.